Lepa Vida SPA

Center za talasoterapijo je umeščen v središče novejšega dela Sečoveljskih solin. Projekt je zamišljen kot minimalna intervencija v okolje, ki je občutljivo tako iz naravovarstvenega vidika kot iz vidika varstva kulturne dediščine. Preprosta arhitektura izhaja iz tradicionalnih konstrukcijskih rešitev za solinarske lope, nasipe in kanale ter iz naravnih materialov lesa in blata.

The center for thalasso therapy is carefully inserted in the natural reserve. It is designed as a minimal intervention in a protected cultural and natural landscape. The simplicity of the architecture results from the existing tradition of the constructions in the saltpans. In this specific context, every construction is exposed to harsh atmospheric conditions. The natural elements sea water, salt, the sun and wind are respectable »designers« who leave their traces on the built material in a very short amount of time.

http://www.thalasso-lepavida.si/

IMG_2381    IMG_2374

IMG_2399    IMG_2411

IMG_2431    IMG_2467

IMG_2499    IMG_2506

IMG_2511    IMG_2549

IMG_2601    IMG_2366