trg v San Rufo/square in San Rufo

Natečajna rešitev za trg v mestu Rieti je zamišljena kot površina, ki se rahlo prepogiba po poudarjenih linijah, ki obenem funkcionirajo kot linearne fontane. Zasnova je bila nagrajena z drugo nagrado.

The competition project for the Rieti square was conceived as a surface that gently bends over the lines that at the same time function as linear fountains. The project was awarded with a second price.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements