Prenova piranskega akvarija je bila izvedena v okviru javno-zasebnega partnerstva, ki je omogočilo popolno sanacijo stavbe. V pritličju, kjer je že nekaj desetletij deloval skromen akvarij, je bila ta funkcija ohranjena in so bile razširjene njene vsebine. V preostale etaže so bili umeščeni hotelski apartmaji. Arheološka najdba, odkrita med gradnjo in interpretirana kot apsida srednjeveške cerkvice, je bila vključena v interier akvarija.

The renovation of the Aquarium Piran was proposed within a pubblic-private partnership, which made possible a complete renovation of the existing building. On the groundfloor, where a modest aquarium has been in function over the last decades, this function was mantained and developed. On the remaining floors, a depandance of a hotel has been inserted. The archeological findings of a medieval church apsis, found during the construction, were included in the exhibition space of the aquarium.