PIA Studio deluje na področju arhitekture in urbanizma od leta 1992. Projektna skupina združuje predstavnike različnih generacij, formiranih na univerzah v Sloveniji, Italiji, Nemčiji in Franciji. Ukvarjamo se tako z individualnimi projekti kot tudi s kompleksnimi nalogami, ki obsegajo poleg arhitekturnih načrtov tudi izdelavo urbanističnih zasnov in prostorskih aktov.

Ustvarjamo arhitekturo, ki je funkcionalna, estetska, ki sledi trajnostnem razvoju in sodobnim trendom in obenem spoštuje kontekst. Projektiranje razumemo kot dinamičen proces, v katerem naročnika spremljamo na popotovanju do želene rešitve. Ponosni smo, da je naše delo redno publicirano in razstavljeno ter da so mnogi uporabniki zadovoljni s kvalitetnimi rešitvami. Vse to nam daje zagon za iskanje kreativnih idej in ustvarjanje novih zanimivih prostorov.

PIA Studio has been working in the field of architecture and urbanism since 1992. The project team brings together representatives of different generations formed at universities in Slovenia, Italy, Germany and France. We are dealing with individual architectural projects as well as with complex tasks that include spatial planning.

We create architecture that is functional, aesthetic, which follows sustainable development and modern trends, while respecting the context. Designing is understood as a dynamic process in which the client is guided to the desired result. We are proud that our work has been regularly published and exhibited and that many users are satisfied with the quality of our design. All this inspires us to keep searching for creative ideas and new interesting solutions.