rekonstrukcija stanovanjske hiše/reconstruction of a residential house

Rekonstruirana tradicionalna hiša na istrskem podeželju se z glavno fasado obrača proti vrtu in dvorišču z letno kuhinjo, kjer se odvija družinsko življenje. Nasprotje temu so s peščenjakom obloženi deli stavbe, ki so orientirani proti cesti in kjer se nahajajo servisni prostori.

The reconstruction of a traditional istrian countryside house opens the main facade to the garden and to the courtyard with a summer kitchen, where the family spends most of its time. On the other hand, the street-side facade where the service rooms are located, is protected with sandstone cladding.