športna dvorana Rakičan / sport center Rakičan

Natečajna rešitev obravnava prenovo šolskega kompleksa z dograditvijo športne dvorane in reorganizacijo zunanjih površin. Kompozicija volumnov, barv in materialov, se širi iz notranjosti stavbe v zunanji prostor in ustvarja prijetne ambiente na celotnem območju šole. Rešitev je bila visoko ocenjena s strani natečajne komisije. Pri izdelavi zasnove smo sodelovali z arhitekturnim duom, ki ga sestavljata Andrea Iorio in Elisa Petriccioli.

The competition project deals with the renovation of the school complex with the construction of the sports hall and the reorganization of the external surfaces. The composition of volumes, colors and materials extends from the interior of the building to the outer space and creates pleasant ambient throughout the school area. The solution was highly rated by the competition commission. The project was conceived in collaboration with the architectural duo of Andrea Iorio and Elisa Petriccioli.