Trg Belavista je zamišljen kot revitalizacija prostora med portoroško plažo in glavno prometnico, ob kateri poteka promenada. Z dinamično obliko smo želeli poudariti na novo vzpostavljeno povezavo med tema dvema območjema. Razširitev v osrednjem delu trga pa obenem omogoča izpeljavo manjših prireditev in koncertov.

Belavista square is conceived as a revitalisation of the area between the beach of Portorož and the main road with the promenade. A dynamic design emphasizes the newly established connection between these two areas. At the same time, the expansion of the central part of the square gives place to smaller events and concerts.